¡¡¡PRESENTACIÓN DE "MANUEL GARCÍA MORENTE, UNA CONVERSIÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA"!!!

Óscar Valado, sacerdote de nuestra diócesis,  responsable del Departamento de Música de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y del que alguna vez hemos compartido algún vídeo  presentará el lunes a las 20:30 su libro "La música como porta fidei en la conversión de Manuel García Morente".


 


¡¡¡NOTICIAS DESDE NICARAGUA!!!Hace unas semanas nos visitaba El Padre Rodolfo, un sacerdote que actualmente está llevando a cabo su labor pastoral en Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras.

¡¡¡XORNADA MUNDIAL POLO TRABALLO DECENTE!!!

7 de outubro, Xornada Mundial polo Traballo Decente

«IGREXA POLO TRABALLO DECENTE» RECLAMA UNHA «NOVA NORMALIDADE» QUE ERRADIQUE A PRECARIEDADE LABORAL PREVIA Á PANDEMIA

No manifesto para esta Xornada denúncianse as condicións infrahumanas de moitos traballadores temporeros en asentamentos de zonas hortofrutícolas.

ITD reclama reducir a contratación temporal e parcial impulsando os contratos indefinidos e a xornada completa.

O Manifesto defende a subida do Salario Mínimo para axustalo ás necesidades vitais da sociedade actual e a modificación do Regulamento de Estranxeiría para evitar a irregularidade sobrevinda das persoas migranteses

A iniciativa Igrexa  polo Traballo Decente (ITD) —que en Santiago de Compostela impulsan Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Conferencia Española  de  Religiosos CONFER, Irmandade Obreira de Acción Católica HOAC, Xustiza e Paz, Xuventude Estudiante Católica JEC, Xuventude Obreira Cristiá JOC, Acción Católica Xeral de Santiago, Salesianos Cooperadores e Acción Católica de Propagandistas de Santiago— celebra por sétimo ano consecutivo a Xornada Mundial polo Traballo Decente, que se conmemora o 7 de outubro, promovida pola CSI (Confederación Sindical Internacional) e apoiada pola OIT (Organización  Internacional  do Traballo).

Con ese motivo, ITD lanza un Manifesto baixo o lema «Agora máis que nunca traballo Decente» para reivindicar o traballo “como dereito e medio para desenvolvernos, crecer e realizarnos como persoas”, unha reclamación especialmente necesaria no escenario marcado pola pandemia, que engadiu precariedade no mundo do traballo. Por iso, “a nova `normalidade´ non pode ser a precariedade que vimos sufrindo desde antes da pandemia”, que obedece a “un modelo económico baseado no beneficio, que non dubida en explotar e descartar á persoa”.
As organizacións de ITD poñen o foco no aumento da precariedade que a Covid-
19 está a supoñer para “o persoal de limpeza e sanitario  sen  Equipos  de Protección  Individual”, xunto aos problemas detectados  “nas  condicións laborais e falta de medidas de prevención en riscos para a saúde das  traballadoras  do fogar; as persoas teletraballando sen dispoñer de medios tecnolóxicos  e dispositivos por parte da empresa” ou aquelas “que, a pesar de estar en ERTE, víronse obrigadas a teletraballar desde casa”. Estas situacións impediron a un número importante de traballadores “acceder a ERTE ou calquera tipo de escudo social”.

O Manifesto denuncia, tamén, as dificultades existentes no acceso ao traballo derivadas do “modelo de relacións laborais actual, que non asegura acceder a un traballo decente que permita atender necesidades básicas como chegar a fin de mes, conciliar a vida laboral e familiar, o acceso á vivenda, a seguridade e saúde laboral, ou a participación social”. Esta é unha situación que afecta especialmente a mozas e mulleres, “vítimas dunha das maiores taxas de desemprego, traballos peor remunerados e elevada rotación”.

Como afirma Rita, de 20 anos, cuxo testemuño se recolle no Manifesto, “ao ser novos, chégase á conclusión  de que nos podemos conformar  con  calquera cousa ou condición co fin de poder gañar experiencia. Con  isto  refírome  a traballar horas extra ou realizar peches con moita máis frecuencia da acordada".  "O que máis frustra e faiche sentir inseguridade –asegura á súa vez Carmen, outra moza traballadora de 23 anos— é que che pidan experiencia, pero non che dean a posibilidade de conseguila, rexeitándoche desde o principio por ser novo".

Reivindicacións

Nesta Xornada Mundial polo Traballo Decente, ITD pon o foco nas seguintes reivindicacións:

- Que o Estado poña os medios necesarios para asegurar o cumprimento da normativa sobre as condicións de traballo e prevención de riscos laborais, con especial fincapé nas condicións infrahumanas nas que seguen vivindo moitas persoas traballadoras temporeras en asentamentos de zonas hortofrutícolas.

- Asegurar un emprego de calidade nos sectores privado e público; diminuíndo a contratación temporal e parcial e impulsando a contratación indefinida e a xornada completa.

- Medidas de orientación e formación, non só para persoas desempregadas, senón accesibles a todas as persoas traballadoras, especialmente para aquelas que sofren subempleo e precariedade no emprego.

- A subida do Salario Mínimo, para que se axuste ás necesidades vitais da sociedade actual, e que familias sen ingresos teñan unha defensa real e a posibilidade de saír adiante.

- Modificar o Regulamento de Estranxeiría para evitar a caída en situación de irregularidade sobrevinda das persoas migrantes.

Algúns datos sobre a situación do traballo decente en España.

Xunto a iso, no marco desta Xornada as organizacións promotoras de Igrexa polo Traballo Decente poñen o foco sobre algunhas cifras que falan da dimensión dos problemas aos que se enfronta o mercado laboral no noso país.

- Hai 3.543.800 de persoas en desemprego (15,3% de taxa de paro). O 17,4% entre as mulleres e o 13,4% entre os homes. A poboación de menos de 25 anos presenta o 38,4% de taxa de paro. A poboación migrante ten un índice de paro do 23,75.

- O 25,06% das persoas traballadoras ten contrato temporal.

- Hai 1.157.900 fogares con todos os seus membros en paro.

- Hai 1.736.000 persoas que levan máis dun ano en paro e delas, 938.000 levan máis de dous anos. Fonte: INE, EPA 2 T2021.

- Existen case 2,5 millóns de traballadores pobres (13% dos traballadores), é dicir, que, a pesar de estar empregados, non logran abandonar situacións de pobreza relativa.

-Ao comezo da pandemia, 4,5 millóns de persoas en España (9,5 % da poboación) vivía en situación de pobreza severa (un millón máis que en 2008). O 27,5% das persoas en pobreza  severa  ten  traballo.  Fonte: FOESSA.

- O 20% dos traballadores españois menores de 30 anos atópanse ao bordo da pobreza; isto representa o nivel máis alto da eurozona. Fonte: Observatorio Social.

Actos reivindicativos en todo o país

As entidades e movementos de Igrexa participantes en ITD convocaron, baixo o hashtag #ahoramásquenuncatrabajoDecente, numerosos actos  reivindicativos  e celebrativos en todas as prazas e parroquias das dioceses de toda España, que irán acompañados por diversas accións virales en redes sociais.
A axenda de actividades pode consultarse na web de ITD: www.iglesiaporeltrabajodecente.org

¡¡¡CONGRESO DE ACOGIDA CRISTIANA EN EL CAMINO DE SANTIAGO!!!

 


Año Santo Compostelano, renacer a la esperanza


En pleno Año Santo Compostelano, la fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago convoca su congreso anual. Bajo la idea de la peregrinación jacobea como un itinerario de esperanza dentro de la difícil situación que atravesamos, este encuentro desea continuar la serie de congresos que abordan la pastoral y evangelización en el Camino de Santiago.


Presencial y telemático

El congreso tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el Centro Internacional de Acogida al peregrino. Allí, con todas las restricciones de aforo y medidas de higiene necesarias, se expondrán las ponencias y mesas redondas previstas, aunque algunos de los participantes intervendrán a través de videoconferencia que se seguirá en la misma sala. Las plazas para poder seguir el congreso presencialmente son, lógicamente, limitadas.

Al igual que en 2020, existirá en esta edición también la posibilidad de inscribirse por la modalidad telemática. Los que opten por ésta, podrán seguir por videoconferencia las conferencias en directo, pero también acceder posteriormente a las grabaciones audiovisuales de todo el contenido del congreso. Así mismo, se habilitará un canal de comunicación en tiempo real para que los asistentes por la vía telemática puedan enviar preguntas que se formularán al finalizar cada intervención.

La huella del Camino en los peregrinos

A pesar del efecto de la pandemia en el Camino, la Iglesia seguirá adoptando una actitud de acogida acorde con la situación vigente. ACC, tras haber enfocado su congreso en las últimas ediciones a la preparación del Año Santo, desea centrarse en esta ocasión en la esperanza que hacer el camino supone en estos tiempos de pandemia. El programa aborda esta idea desde diversos puntos.

El congreso contará con la participación del Mons. Bernardito Auza, Nuncio Apostólico, quien hablará sobre los retos pastorales de la Iglesia en España. También destaca la conferencia del peregrino y escritor José Fernández Danvila acerca de la peregrinación y la pandemia así como la mesa redonda sobre el Camino de Santiago como espacio para el diálogo ecuménico.

De especial relevancia será también el panel coordinado por el P. Sergio García Sj en el que varios voluntarios narrarán cómo la labor de acogida es para ellos una ocasión para profundizar en su fe.

Inscripción

La inscripción para ambas modalidades se podrá hacer mediante el formulario digital que se encontrará en la web de ACC. El plazo para la inscripción se abre el 1 de septiembre y finaliza el 5 de septiembre para la modalidad presencial y el 20 de septiembre para la telemática. A fin de que presencialmente estén representadas un abanico lo más rico posible de entidades y procedencias la confirmación de la la inscripción presencial será comunicada por la organización el 6 de septiembre. Dada la restringida capacidad de aforo en la sala, de entre las solicitudes se hará una selección en la que se tendrá en cuenta a qué asociación, congregación o grupo pertenezca el solicitante.

El precio de la matrícula es de 10 euros para la modalidad telemática y de 25 para la presencial.

Pincha aquí para más información y para inscribirte.